Doručenie zdarma pri objednávke nad 69,99 euro

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

TShirt24.sk je internetový obchod so zameraním na predávanie kvalitného a zároveň cenovo dostupného dámskeho, detského a pánskeho oblečenia. Okrem Slovenskej republiky pôsobíme aj v Grécku, Nemecku, Slovinsko, Chorvátsku, Poľsku, Rumunsku a Maďarsku.

Prevádzkovateľom internetového a zásielkového obchodu TShirt24.sk je spoločnosť MS ONLINE TRADING OOD, so sídlom: Sofia 1000, Serdika 18A-2-34, IČO: BG204043848. Znenie týchto obchodných podmienok môže predávajúci jednostranne meniť či doplňovať.

 

Obchodné podmienky

Tieto podmienky upravujú vzťah medzi dodávateľmi a užívateľmi (klientmi), ktorí používajú internetový obchod TShirt24.sk na nákup tovaru.
Kliknutím na objekt, obrázok, odkaz (odlišné od Všeobecných podmienok) alebo  na tlačidlo na stránke TShirt24.sk potvrdzujete, že prijímate a súhlasíte  s vyššie uvedenými podmienkami.
Tieto podmienky  sú v súlade s požiadavkami  Zákona o ochrane spotrebiteľa a ďalších predpisov platných v Slovenskej republike, http://www.ochrana-spotrebitela.sk/ .

 

1. DEFINÍCIE

 

Predávajúci  v internetovom obchode www.TShirt24.sk je spoločnosť MS ONLINE TRADING OOD Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb). Kupujúci alebo spotrebiteľ je zákazníkom nášho internetového obchodu, ktorý súhlasil s obchodnými podmienkami.

Internetový obchod je webová stránka www.TShirt24.sk, ktorá slúži ako virtuálna platforma ponúkajúca tovar na predaj a dohody medzi dodávateľmi a užívateľmi pri predaji určitého výrobku.

“MS ONLINE TRADING OOD”je obchodná spoločnosť “MS ONLINE TRADING OOD so sídlom: Sofia 1000, Serdika 18A-2-34, IČO: BG204043848. Hlavnou činnosťou obchodnej spoločnosti je vytváranie a udržovanie elektronického obchodu, aby mohli PREDAJCOVIA ponúkať a predávať tovar, a taktiež určuje Obchodné podmienky, podľa ktorých sa tovar predáva. “MS ONLINE TRADING OOD” je oprávené zmeniť obsah internetového obchodu, ako aj určovať spôsoby jeho dostupnosti.”

Elektronická objednávka- odoslaný elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu a e-mailu. Potvrdenou objednávkou sa rozumie objednávka odoslaná kupujúcim a potvrdená predajcom e-mailom či telefónom.

Kúpna zmluva- zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu, ktorej predmetom je dodanie tovaru za kúpnu cenu.

Kuriérska služba - tretia osoba, podnikateľ, ktorá je v zmluvnom vzťahu s predávajúcim a zaisťuje prepravu predmetu predaja pre kupujúceho do miesta určenia.

 

2. PODMIENKY POUŽÍVANIA ELEKTRONICKÉHO OBCHODU

 

2.1. Obchod www.TShirt24.sk si môžete pozerať úplne zadarmo zo všetkých kútov sveta.

2.2. Aby mohol zákazník nakupovať na www.TShirt24.sk, je potrebné sa najprv zaregistrovať, a to správnym zadaním svojho e-mailu, tel.č. a dodacej adresy. Registrácia je úplne zadarmo.

 

3. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

3.1. V zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov by sme Vás chceli informovať o tom, že podpísaním objednávacieho listu nám ako náš zákazník umožňujete, aby spoločnosť MS ONLINE TRADING OOD ako správca údajov evidovala, spracovala alebo použila Vaše osobné údaje (meno, adresa, telefónne číslo, fax, e-mail), v súlade s týmto zákonom, na účely zasielania tovaru, ponukových listov a nákupných katalógov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Kedykoľvek môžete požiadať o vymazanie alebo úpravu Vami poskytnutých osobných údajov. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na webovej stránke internetového obchodu po prihlásení.

 

4. OBJEDNANIE TOVARU / UZAVRETIE ZMLUVY

 

4.1. Cez internetový obchod - zákazník kliknutím na tlačidlo "do košíka" vloží požadovaný tovar do objednávky a vyplní ďalšie požadované informácie. Po vyplnení príslušných informácií tlačidlom "potvrdiť objednávku" sa táto odošle do objednávkového systému. Užívatelia internetového obchodu môžu zanechať svoj názor, hodnotenie a komentár, ktorý sa týka daného produktu.

4.2. Kúpna zmluva je medzi prevádzkovateľom a zákazníkom uzatvorená v okamihu, keď prevádzkovateľ obdrží riadne vyplnenú objednávku na dodanie tovaru a zákazník obdrží potvrdenie o akceptácii objednávky. O prijatí objednávky bude zákazník informovaný prevádzkovateľom prostredníctvom e-mailu na ním uvedenú e-mailovú adresu alebo telefonicky.

4.3. Pokiaľ by prevádzkovateľ po uzatvorení kúpnej zmluvy zistil, že objednaný tovar už nie je  k dispozícii alebo ho  nie je možné z iných dôvodov dodať, ponúkne zákazníkovi tovar, čo sa druhu, kvality a ceny týka rovnocenný s tovarom objednaným. Ak to nie je možné alebo nebude s touto zmenou zákazník súhlasiť, môže prevádzkovateľ odstúpiť od kúpnej zmluvy. Pokiaľ zákazník už objednaný tovar zaplatil, popr. čiastočne uhradil, prevádzkovateľ toto plnenie vráti bez zbytočného odkladu od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

4.4. Objednávať tovar je možné aj telefonicky alebo e-mailom  a to 24 hodín 7 dní v týždni.

4.5. Objednávka je vždy považovaná za záväznú pre obe strany, ak nie je dohodnuté inak.

4.6. Predávajúci si vyhradzuje právo na odmietnutie objednávky v prípade, že uvedené údaje o kupujúcom alebo mieste dodania sú zavádzajúce, chybné alebo neúplné. Objednávka bude označená ako “neúplná” alebo ako “neúspešná”, ak predávajúcemu nebudú poskytnuté tieto údaje o kupujúcom do 48 hodín po uskutočnení objednávky. Po tom ako objednávka dostane status “neúspešná”, nie je možné ju obnoviť.

4.7. Kupujúci sa zaväzuje odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu za tovar, vrátane dodacích nákladov (poštovné, balné, poistenie, dobierka), uvedenú v potvrdení objednávky (v zálohovej faktúre).

4.8. Kupujúci má právo svoju odoslanú objednávku stornovať oznámením poslaným na e-mailovú adresu predávajúceho slovakia@TShirt24.sk. Musí k tomu zaslať aj svoje registračné údaje (meno a priezvisko, užívateľské meno), číslo a hodnotu objednávky.

4.9. Na internetovej stránke vpravo sa pri každom produkte nachádza tlačidlo “Pridaj do košíka” a “Rýchlejšia objednávka”. Stlačením tlačidla “Pridaj do košíka” pridáva užívateľ daný produkt do virtuálneho košíka užívateľa. Obsah košíka sa drží 15 minút, pokiaľ sa užívateľ rozhodne prejsť k nákupu tovaru. Po stlačení tlačidla “Dokončiť objednávku” si môže užívateľ pozrieť obsah virtuálneho košíka, pridať alebo odobrať produkt podľa želania. Po stlačení tlačidla “Kúpiť” sa zobrazia údaje o užívateľovi, údaje o adrese a ešte raz zoznam produktov vo virtuálnom košíku. Objednávka sa aktivuje po stlačení tlačidla “Kúpiť”.

4.10. Pri úspešnej objednávke dostane užívateľ potvrdenie pomocou elektronickej pošty na ním zadanú e-mailovú adresu a SMS-kou na číslo ním zadané. V potvrdení o objednávke je uvedená objednávka, číslo objednávky, čas a dátum, v ktorom bola daná objednávka vytvorená. Pri úspešne ukončenej objednávke sa posiela na zadané telefónne číslo SMS s informáciou o čísle objednávky a približný čas, do koľkých pracovných dní bude tovar doručený. Potvrdenie telefonicky sa robí len vtedy, ak je potrebné zistiť dôležitú informáciu ohľadom objednávky.

4.11. Zrušenie objednávky sa uskutočňuje na e-mailovú adresu: INFO@TShirt24.sk. Aby prebehlo zrušenie objednávky, užívateľ musí zadať číslo objednávky, svoje telefónne číslo, na ktoré bola objednávka vytvorená, meno a priezvisko, s ktorým je užívateľ zaregistrovaný na webovej stránke, e-mail adresa užívateľa (elektronická pošta), s ktorou sa registroval na webovej stránke, potrebná je aj cena tovaru.


5. DODANIE TOVARU

 

5.1. Po dokončení objednávky, vyplnení kontaktných a doručovacích údajov a ich odoslaní, je Vaša objednávka prijatá do systému. Obdržíte e-mail s informáciami o prijatí Vašej objednávky.

5.2. Keď je Vaša objednávka pripravená k expedícii, obdržíte e-mail s informáciami, že je Vaša objednávka vybavená.

5.3. V deň doručenia zásielky obdržíte SMS od nášho partnera GLS Slovak Republic s.r.o.

5.4. Doručenie prebieha do 7 pracovných dní odo dňa odoslania tovaru.

5.5. Kuriérska služba DPD doručuje zásielky len počas pracovných dní, a to v čase od 9.00 do 18.00 hodiny. Pokiaľ príjemca nebude zastihnutý, bude telefonicky kontaktovaný kuriérom, prípadne mu bude zanechaná správa v poštovej schránke. Adresát potom musí do 5 dní telefonicky požiadať kuriérsku spoločnosť o opätovné doručenie.

5.6. Ceny doručenia sú uvedené pre každý produkt osobitne, a to v časti Cena a Platba.


6. CENA A PLATBA

6.1. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu dodávateľom v okamihu potvrdenia objednávky.

6.2. Kúpna cena tovaru je splatná okamihom uzavretia kúpnej zmluvy a musí byť zaplatená najneskôr pri prevzatí tovaru.

6.3. Objednaný tovar môže byť platený troma spôsobmi alebo ich kombináciou (pričom spôsob platby nemá vplyv na výslednú sumu– za tú či onú platbu sa neúčtujú dodatočné poplatky), a to:

• na dobierku

• kreditnou alebo debetnou kartou

• platba prostredníctvom virtuálnej peňaženky (ktorú spravujeme my).

6.4. Platná je cena tovaru aktuálna pri objednávaní – cena tovaru sa môže v čase meniť.

6.5. Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

6.6. Ceny jednotlivých produktov  sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Ceny sú uvedené v €. Ceny za tovar sú cenami zmluvnými. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb.

 

7. Virtuálna peňaženka

 

7.1. Každý registrovaný zákazník (užívateľ) má u nás virtuálnu peňaženku, ktorú automaticky vytvorí majiteľ internetového obchodu –  MS ONLINE TRADING OOD . Užívateľ môže kedykoľvek kontrolovať stav a pohyb peňazí na tomto účte.

7.2. Virtuálna peňaženka sa plní virtuálnymi peniazmi, ktorými môžete platiť za objednávky v našom internetovom obchode. Virtuálna peňaženka sa nabíja takto:

7.2.1. Kúpou tovaru cez svoj profil. Virtuálne peniaze získate iba pri kúpe vybraných produktov, ktoré sú označené a pridajú virtuálnu hodnotu do Vašej peňaženky.

7.2.2. Uvedením kódu poukážky alebo darčekového poukazu (voucher-a).

 

8.  Poukážka na nákup a darčekový poukaz

 

8.1. Každý registrovaný užívateľ si môže kúpiť virtuálny darčekový voucher (kupón), ktorého hodnota sa zapisuje do virtuálnej peňaženky. Tento voucher (kupón, poukaz) má určitú vopred určenú hodnotu a môže sa použiť len v internetovom obchode www.TShirt24.sk.

8.2. Darčekový voucher (kupón, poukaz) má jedinečný kód, ktorý je potrebné zadať pri plnení virtuálnej peňaženky – aby bol úspešne použitý. Majiteľ stránky uchováva históriu virtuálnej peňaženky každého užívateľa, ktorú je vidieť v profile toho konkrétneho užívateľa.

8.3. Darčekový voucher (poukážka) je virtuálny a oznam o ňom dostáva užívateľ na e-mail – uvedený pri registrácii alebo e-mail dodatočne spresnený. Tento darčekový voucher (poukážka) sa kupuje kreditnou alebo debitnou kartou, a to pred tým, než sa oznam o ňom pošle na e-mail užívateľa.

8.4. Darčekový poukaz sa dáva v papierovej forme užívateľovi, ktorý môže byť odlišný od kupujúceho, a je to tak výslovne uvedené kupujúcim. Poukaz sa dáva adresátovi pri doručení objednávky (tovaru).

8.5. Darčekový voucher (poukaz) môže byť použitý iným užívateľom – nie len tým, ktorý ho kúpil.

 

9.  ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY. REKLAMÁCIA

 

9.1. Spotrebiteľ má právo na reklamáciu alebo vrátenie zakúpeného tovaru z internetového obchodu v období do 30 dní od doručenia tovaru.

9.2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa môže uskutočniť aj pri doručení balíka , ak je balík doručený po určenom čase, do ktorého mal byť tovar doručený, kvôli príčinám, ktoré nie na strane spotrebiteľa a ich príčina nie je vo vyššej moci.

9.3. Pri vracaní nepoužitého tovaru, musí byť tento tovar v originálnom obale a úplne kompletný.

9.4. V prípade odstúpenia od zmluvy po zaplatení sumy za tovar, vráti dodávateľ kupnú cenu kupujúcemu do 30 dní od fyzického vrátenia tovaru, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Ak tovar nie je vrátený v lehote podľa 10.1., odstúpenie od kúpnej zmluvy bude odmietnuté.

9.5. Právo na odstúpenie od zmluvy kupujúci nemá v prípade, že sa jedná o tovar- hodinky, šperky, spodná bielizeň, plavky, ponožky.

9.6. Reklamácia sa uskutočňuje pri zakúpenom tovare, ktorý nezodpovedá stavu, ktorý bol dohodnutý medzi oboma stranami. Reklamácia sa môže uplatniť v prípade:

Výrobných vád tovaru;

Chýbajúceho tovaru v balíku;

Ak bol poslaný nesprávny produkt, ako objednaný;

Nesúhlasnej veľkosti a/alebo farby, aká bola objednaná;

Ak bol tovar poškodený počas prepravy.

9.7. Reklamácia môže byť podaná príslušnému zamestnancovi MS ONLINE TRADING OOD  na e-mailovej adrese slovakia@TShirt24.sk, zatiaľ, čo spotrebiteľ musí tovar vrátiť do 30 dní.

9.8. V prípade reklamácie si spotrebiteľ môže uplatniť výmenu tovaru za rovnaký produkt bez výrobných vád alebo inú veľkosť alebo farbu, alebo môže požiadať o bezhotovostné vrátenie sumy zaplatenej za daný tovar. Konzultant internetového obchodu môže ponúknuť výmenu produktu za úplne iný tovar v rovnakej cene, alebo ak tovar vybraný na zámenu je drahší, spotrebiteľ rozdiel medzi cenami dopláca, alebo ak je tovar na zámenu lacnejší ako ten predošlý, vracia sa suma rozdielu bezhotovostne na účet spotrebiteľa.

9.9. Ak sa vrátenie tovaru pri reklamácii uskutočňuje z dôvodu iného ako výrobná vada alebo poškodenie tovaru počas prepravy, môže sa aj napriek tomu uskutočniť v len nasledujúcich prípadoch:

Udržaný dobrý nepoškodený stav (výrobok nie je rozbitý, poškriabaný, opotrebovaný, praný alebo žehlený);

Výrobok nejaví žiadne známky škody spôsobené nesprávnym používaním/nosením tovaru;

Ponechané originálne balenie aj etiketa.

9.10 Vrátiť tovar, či už pri odmietnutí kúpnej zmluvy, či pri reklamácii, je možné na adresu uvedenú na dodacom liste, s ktorým spotrebiteľ tovar prebral.

9.11 Pri výmene a vrátení tovaru pripadajú náklady na prepravu poštou alebo kuriérskou službou na účet spotrebiteľa, a to v oboch prípadoch, ak výmena nenastala chybou internetového obchodu alebo zamestnanca (predavača) spoločnosti. V prípade, že si zákazník želá vymeniť alebo vrátiť produkt, môže tak urobiť  kuriérskou službou na svoje vlastné náklady.

9.12. Reklamovaný tovar musí kupujúci zaslať na adresu:

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

Logistické centrum

Budča 1039

962 33 Budča

K tovaru doporučujeme priložiť listiny, ktoré kupujúci s tovarom obdŕžal, teda napr. faktúru, záručný list atď. Ďalej je nevyhnutné priložiť stručný popis reklamovanej vady na výrobku, prípadne túto označiť.

 

10. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY.


10.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za škody, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa spravujú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (predovšetkým ustanovením § 612 a nasl. Občianskeho zákonníka).

10.2. MS ONLINE TRADING OOD nenesie priamu zodpovednosť za výkon predaja na diaľku, okrem prípadov, keď s konkrétnym predavačom existujú také dohody alebo keď sa to týka vrátenia tovaru alebo peňazí.

10.3. MS ONLINE TRADING OOD nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek tretie osoby, ak sa takáto osoba domnieva, že zverejnenie informácií o e-shope porušuje autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva.

 

11. DALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 

11.1. Keď sa užívateľ zaregistruje v elektronickom obchode (vytvorí si na internete účet), prijíma obchodné podmienky a súhlasí s tým, aby dostával na svoju elektronickú poštu a mobilný telefón brožúrky a/alebo oznamy firmy MS ONLINE TRADING OOD , a tiež správy týkajúce sa objednávok tovaru a potvrdenia o zmene užívateľských údajov.

11.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci se zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

11.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

11.4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania sa v zmysle ustanovenia § 53a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

11.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením.

11.6. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

 

12. SPÄTNÁ VÄZBA

 

12.1 Každý spotrebiteľ môže kontaktovať MS ONLINE TRADING OOD v prípade, že má záujem zadať otázky, návrhy alebo získať nejakú informáciu.

Kontakt môže byť uskutočnený pomocou elektronickej pošty na adresu zadanú na internetovej stránke, a pomocou kontaktov na internetovej stránke v sekcii “Kontakty”.

 

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

13.1. Tieto obchodné podmienky a právne vzťahy na ich základe vzniknuté sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

13.2. Spoločnosť MS ONLINE TRADING OOD si vyhradzuje právo zmeniť alebo kedykoľvek upraviť tieto obchodné podmienky. Nové obchodné podmienky predaja budú, v prípade potreby, oznámené zákazníkom  na webových stránkach a budú sa vzťahovať len na objednávky vytvorené až po zverejnení nových obchodných podmienok.

13.3. Ak po odhlásení sa z odberu reklamných e-mailov  alebo oznámení, si užívateľ urobí objednávku, automatický sa prihlási k odberu reklamačných e-mailov  alebo oznámení.


Nasledujúce Všeobecné podmienky boli prijaté riaditeľom MS ONLINE TRADING OOD a posledná aktualizácia prebehla 07.08.2015.

 

 

Ochrana osobných údajov

 

MS ONLINE TRADING OOD si váži individualitu a súkromie všetkých svojich klientov. Práve z tohto dôvodu sa angažuje v oblasti ochrany osobných údajov svojich klientov. Všetky osobné údaje, ktoré klient dobrovoľne poskytol sú chránené a spracovávané podľa platných právnych predpisov. V nasledujúcich odsekoch, z postavenia administrátora osobných údajov MS ONLINE TRADING OOD, sa nachádzajú podmienky a princípy ochrany osobných údajov.

Spoločnosť MS ONLINE TRADING OOD je registrovaným administrátorom osobných údajov a je zapísaná v registri Komisie na ochranu osobných údajov s prideleným identifikačným číslom 370428. Dohľad nad spracovávaním, uschovávaním a poskytovaním osobných údajov vykonáva tento štátny orgán:

 

Komisia na ochranu osobných údajov:

Adresa: Sofia 1431, bul. Akad. Ivan Evstratiev Gešov 15

Tel: + 359 2 915 35 18+ 359 2 915 35 18

Fax: + 359 2 915 35 25

Mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Webová stránka:www.cpdp.bg

 

Spoločnosť MS ONLINE TRADING OOD zhromažďuje na internete verejne dostupné informácie prostredníctvom elektronického obchodu Bfashion, ktorý je možné nájsť na www.TShirt24.sk alebo pomocou webových stránok previazaných s Bfashion. Ďalej spoločnosť získava informácie priamo od spotrebiteľov, ktorí spoločnosti MS ONLINE TRADING OOD poskytli svoje osobné údaje. V tomto dokumente (Ochrana osobných údajov) je popísaný proces narábania, zhromažďovania a spracovávania osobných údajov, ktoré sú identifikátorom konkrétnych spotrebiteľov a môžu byť použité na kontaktovanie zákazníka (osobné údaje).

Nasledujúci dokument a v ňom uvedené pravidlá ochrany osobných údajov, je výlučne spojený s elektronickým obchodom Bfashion a nemôže byť spájaný s inými stránkami alebo službami, rovnako ako ani s inými administrátormi osobných údajov.

 

Osobné údaje

Spoločnosť MS ONLINE TRADING OOD zhromažďuje osobné informácie za účelom naplnenia potrieb zákazníka, ktoré môžu zahŕňať: vytvorenie vlastného profilu, vykonanie objednávky, poskytnutie zákazníckeho servisu, poskytnutie dostupnosti konkrétnych funkcií a služieb elektronického obchodu, registráciu spojenú so zasielaním informačného buletínu alebo obdŕžaním informácie o udalostiach, eventoch a hrách organizovaných spoločnosťou, ďalej účasť v online  dopytovaní a prieskumoch, diskusné fóra alebo skupiny, pre marketingové potreby.

Spoločnosť MS ONLINE TRADING OOD zhromažďuje od zákazníkov používajúcich elektronický obchod nasledujúce osobné údaje: meno, poštové smerovacie číslo, elektronickú adresu, telefónne číslo, osobné záujmy. Je možné, že bude zákazník vyzvaný  na poskytnutie aj doplňujúcej informácie, ako napríklad: číslo bankového účtu (ale iba s výhradným povolením zo strany zákazníka) alebo v prípade, že táto informácia je nevyhnutná na vykonanie požadovanej služby smerom ku zákazníkovi. V tomto prípade zákazník ostáva jediným vlastníkom tejto informácie.

Využitím služieb poskytnutých elektronickým obchodom dáva zákazník jednoznačný súhlas so spracovaním a archivovaním jeho osobných údajov spoločnosťou, čo je zároveň garanciou dôveryhodnosti zákazníka.  Zákazník takto deklaruje, že poskytol informácie blízke osobným údajom, ktoré sa archivujú a spracovávajú s cieľom, že budú použité korektne, ako aj vedomosť jeho práva na dostupnosť a možnosť korigovať, meniť a vymazávať osobné údaje.

 

Použitie cookies a iných podobných technológií

MS ONLINE TRADING OOD používa "cookies" s cieľom zhromažďovať určité informácie od všetkých užívateľov, vrátane návštevníkov internetových stránok, ktorí nie sú registrovaní a nepoužívajú žiadne špecifické služby od Bfashion.

Cookies je reťazec dát, ktorý systém MS ONLINE TRADING OOD odošle do počítača návštevníka a potom ho používa na identifikáciu počítača návštevníka, keď sa tento  vráti do internetového obchodu.

Cookies poskytnú informácie týkajúce sa využitia v internetovom obchode spolu s využitím dát, ktoré môžu byť použité na prispôsobenie skúseností zákazníkov a sledovať povahu prevádzky užívateľa, napr. keď sa používateľ vráti do Bfashion, cookies ho identifikuje a poskytne mu jeho užívateľského meno (nie jeho heslo), aby sa mohol prihlásiť rýchlejšie. Cookies umožňujú Bfashion upozorniť užívateľa o jeho minulých činnostiach a navrhuje podobné výrobky a služby.

Nakoniec sa použijú informácie získané prostredníctvom cookies na zostavenie štatistických informácií o používaní Bfashion, akú dlhú dobu užívatelia strávia na webových stránkach a stránky, ktoré navštevujú najčastejšie. Tieto štatistiky neobsahujú osobné údaje.

Po odsúhlasení používať službu, zákazník vyjadril svoj výslovný súhlas k použitiu súborov cookies . Ak nechce dostávať cookies pri prezeraní  alebo prostredníctvom formátu HTML e - mailu, môže používateľ nastaviť svoj prehliadač tak, aby ho varoval pred tým, než prijíma cookies alebo odmietne cookies, keď ho jeho prehliadač upozorní na jeho prítomnosť. Užívateľ môže tiež odmietnuť všetky cookies ich vypnutím vo svojom prehliadači.

 

Ochrana osobných údajov

MS ONLINE TRADING OOD chráni bezpečnosť dát poslaných svojim zákazníkom so štandardnými fyzickými, elektronickými a manažérskymi postupmi.  Ak je to vhodné, služba využíva SSL šifrovanie pre zvýšenie bezpečnosti citlivých dátových prenosov. Vnútri sú uložené dáta  v kontrolovaných serveroch s obmedzeným prístupom. Vaše osobné údaje môžu byť uložené a spracované v niektorých miestach v prísnom súlade s platnými predpismi bulharského Spoločenstva o ochrane osobných údajov a predpisoch o údajoch.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo sťažností týkajúcich sa tejto zásady ochrany osobných údajov, nás môžete kontaktovať na

Informácie poskytnuté na https://www.tshirt24.sk/.

 

Narábanie s Vašimi osobnými údajmi

Spoločnosť MS ONLINE TRADING OOD využíva osobné údaje zákazníkov na poskytnutie možnosti vytvorenia vlastného profilu zákazníka v elektronickom obchode Bfashion, ďalej k spracovávaniu podaných objednávok a požiadavok, k potvrdeniu objednávok, k možnosti doplnkovej ponuky služby a akcie – čo môže niekedy zahŕňať informáciu iných spoločností o vhodnom produkte či službe.

 

Poskytovanie osobných údajov tretej strane

Spoločnosť MS ONLINE TRADING OODmá v prípade potreby a so súhlasom tretích strán vo svojom elektronickom obchode  právo publikovať ich materiály, ktoré sú linkami k informácii a môžu slúžiť k priamemu navštevovaniu iných elektronických stránok.

Ak sa zákazník rozhodne navštíviť niektorú zo stránok tretej strany kliknutím na link alebo iným spôsobom, bude presmerovaný na konkrétnu stránku tretej strany. Skutočnosť, že MS ONLINE TRADING OOD poskytuje spojenie s predloženou elektronickou stránkou prostredníctvom publikovania reklamného baneru alebo iným spôsobom reklamy, či ponúknutím možnosti interakcie alebo vystavenia možnosti poskytnúť tretej strane osobné údaje zákazníka, nie je zárukou, ani znakom toho, že tretia strana je súčasťou MS ONLINE TRADING OOD,a že pravidlá ochrany osobných údajov zverejnených treťou stranou spadajú pod pravidlá ochrany osobných údajov MS ONLINE TRADING OOD.

 

Dostupnosť a korekcia osobných údajov

Každému zákazníkovi je umožnený prístup k jeho osobným údajom, ako aj možnosť korigovať, meniť alebo vymazávať jednotlivé časti svojich osobných údajov prostredníctvom svojho osobného profilu v TShirt24.sk. Spoločnosť MS ONLINE TRADING OOD bude uchovávať jeho osobné údaje tak dlho, ako je nevyhnutné pre korektné poskytovanie služieb prostredníctvom elektronického obchodu TShirt24.sk alebo dovtedy, kým to umožňuje zákon. Potom budú osobné údaje klienta vymazané.

 

Zmeny ochrany osobných údajov

Spoločnosť MS ONLINE TRADING OOD si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť podmienky ochrany osobných údajov, a to zverejnením nových podmienok, ktoré nahradia staré verzie dokumentu ochrany osobných údajov a nadobudnú platnosť dňom svojho zverejnenia.


Dátum začiatku platnosti dokumentu: 2016-07-19